translation missing: nl.general.breadcrumbs.home / Algemene verkoopvoorwaarden

VOORWAARSCHUWING - AANBEVELINGEN

Voor elke aankoop van lenzen, is het noodzakelijk om een ​​oogarts te raadplegen die de verschillende parameters zal bepalen die zijn aangepast aan uw zicht. Het dragen van contactlenzen is enkel toegestaan nadat de oogarts de instructies heeft gegeven voor het juiste gebruik van de contactlenzen en ook alle informatie over de mogelijke risico's en bijwerkingen van het dragen van contactlenzen heeft verstrekt.. Het is aanbevolen om ​​regelmatig een oogonderzoek te laten doen,  bij voorkeur minstens elke zes maanden. Volg ook altijd de aanwijzingen van een oogarts of contactlensspecialist op.

Alle informatie over het gebruik van contactlenzen kan worden verkregen bij de optieker van BUBBLY (ADELI 95 28 0882 2), via het contactformulier op de site https://bubbly-contact.fr/pages/contact of per e-mail: opticien@bubbly-contact.fr.

Bij ongemak, scheuren, verandering van gezichtsvermogen, irritatie of roodheid, is het aangeraden om onmiddellijk de contactlenzen te verwijderen en een oogarts te raadplegen voordat u ze opnieuw draagt.

Artikel 1 – VOORWERP

TACRO BVBA, met maatschappelijke zetel te 84 Rue Emile de Beco in 1050 Elsene (België), geregistreerd bij de B.C.E. onder nr. 0690.75.53.11, (hierna "BUBBLY") beheerd en exploiteert de site https://www.bubbly-contact.fr/ en zijn subdomeinen (hierna de "Site") die bestaat uit een platform voor de verkoop van online producten, inclusief de afstandsbediening van contactlenzen door een natuurlijke of rechtspersoon, voor zowel professionele als privé-doeleinden (hierna de "klant").

BUBBLY voert deze activiteit uit in volledige overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

De relatie tussen BUBBLY en de Klant zoals vermeld in deze algemene voorwaarden (hierna de 'Voorwaarden') en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen vormen een contract (hierna de 'Overeenkomst'). Deze relaties evenals alle aanbiedingen, aankopen en leveringen die door de Klanten via de Site worden besteld, worden beheerst door deze Voorwaarden en de algemene gebruiksvoorwaarden van de Site en het privacybeleid (beschikbaar via de volgende link https://bubbly-contact.fr/pages/donnees-personnelles).

Artikel 2 – OPZETBAARHEID

Deze Voorwaarden die online op de Site verschijnen, hebben voorrang op elke andere versie, al dan niet gedrukt, van een eerdere datum. Elke bestelling van de klant impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden met uitsluiting van elk ander document.

Elke mogelijke afwijking van deze Voorwaarden is alleen geldig als deze eerder uitdrukkelijk is aanvaard door BUBBLY, deze afwijking houdt geen afstand in van de toepassing van de andere clausules van deze Voorwaarden.

BUBBLY behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment aan te passen door een uitdrukkelijke voorafgaande kennisgeving (per e-mail) aan de Klant.

De toepasselijke voorwaarden zijn die van kracht op de dag van het sluiten van de bestelling. De Klant verklaart zich eraan te houden en de inhoud te aanvaarden door op de knop "ik bestel" te klikken voordat de bestelling wordt bevestigd.

Artikel 3 – INFORMATIE

De klant verklaart volledig te zijn ingelicht over de kenmerken van de producten die hij bestelt en het gebruik ervan. Hij verklaart ook dat hij de website gebruikt:

 • Ten minste 18 jaar oud zijn en volledige rechtsbevoegdheid hebben;

 • Op voorschrift van een oogarts die minder dan drie jaar oud is voor contactlenzen, en dat geen enkele contra-indicatie hem verbiedt contactlenzen te dragen;

 • Op de hoogte worden gehouden over het gebruik, het onderhoud en de behandeling van contactlenzen en reinigingsproducten en zich ertoe verbinden de regels voor hygiëne, veiligheid en gebruik die met de geleverde producten worden gegeven, te respecteren;

 • Doe niet alsof u een andere persoon of entiteit bent, of gebruik een valse naam of naam die niet is geautoriseerd om te gebruiken; en de Site legaal gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

  Artikel 4 – BESTELLINGEN

  De producten die door BUBBLY worden aangeboden, zijn diegene die op de Site worden vermeld op de dag dat het door de Klant wordt geraadpleegd binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De producten worden gepresenteerd op de site als een indicatie, met een maximum aan nauwkeurigheid en precisie om een ​​volledige beschrijving toe te staan ​​(foto, prijs, formulering, samenstelling).

  Elke bestelling op de site vereist de registratie van de klant, via zijn e-mailadres. De aanbiedingen van BUBBLY zijn niet bindend en alleen bindend zodra de bestelling is geplaatst en per e-mail is bevestigd.

  Op elk moment kan de klant de samenvatting van de producten bekijken die hij heeft geselecteerd, zijn bestelling voortzetten. Zodra hij op "Ik bestel" klikt, bevestigt de klant definitief zijn bestelling: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop wordt definitief afgesloten. De Klant kan niet langer eventuele fouten corrigeren die zijn aangebracht in de gegevensinvoer van de bestelling.

  Het contract wordt geacht te zijn gesloten bij bevestiging per e-mail en impliceert de onvoorwaardelijke acceptatie van deze voorwaarden. De bevestiging van de bestelling omvat de details van de bestelling.

  Productaanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. De productcatalogus van BUBBLY is onderhevig aan constante veranderingen. Na validatie van de bestelling en in geval van onbeschikbaarheid van het product, zal de klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte worden gebracht. De Klant kan dan, elektronisch, om de annulering van de bestelling verzoeken, zonder dat dit tot enige vergoeding aan BUBBLY kan leiden.

  Het testkit heeft 20 dagelijkse lenzen of 2 maandlenzen. De klant wordt automatisch 15 dagen of 23 dagen na het bestellen van het monster gedebiteerd. Dit interval is berekend op basis van levertijden en is alleen bedoeld om te voorkomen dat de lenzen op raken.

  In het geval van een regelmatige aankoop van producten, biedt BUBBLY de mogelijkheid van een "automatische" levering via de Site (zie het gedeelte "Aanmelden"). In geval van aanvaarding van dit abonnement, kan de Klant de bestelde producten op regelmatige basis ontvangen om te kiezen, namelijk elke maand, elke 2 maanden of elke 3 maanden. In dit geval wordt de betaling van de producten gedaan op basis van de gekozen frequentie volgens een automatische domiciliëring die eerder door de klant werd aanvaard. Het account van de klant wordt elke 23 dagen of 47 dagen of 84 dagen gedebiteerd, afhankelijk van de gekozen frequentie voor een voldoende saldo, anders kan de bestelling niet worden geplaatst. Elke wijziging of annulering van dit abonnement kan online worden gedaan op de site via het gedeelte "Mijn account". Bij het ontbreken van een annulering voor de volgende bestelling, zal het abonnement in zijn geheel worden voortgezet.

  Zonder af te wijken van de bepalingen met betrekking tot de claims voorzien in deze Voorwaarden, wordt het abonnement aangegaan voor onbepaalde tijd, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en afhankelijk van de leveringsmogelijkheden van de producten.

  Artikel 5 – PRIJS

  De prijzen van BUBBLY-producten worden aangegeven op de website in euro's (€) en inclusief btw (21% in België) en alle belastingen inbegrepen. Prijzen zijn netto en exclusief verzendkosten, leverings- en verzendkosten zijn niet inbegrepen.

  BUBBLY behoudt zich het recht voor prijzen op elk moment te wijzigen en in het bijzonder om toeslagen toe te passen op leveringen of delen van leveringen die nog niet zijn gedaan. Elke prijsverhoging zal ten minste 7 dagen voor levering per e-mail worden meegedeeld, in welk geval de Klant het recht heeft om de volgende bestelling te beëindigen, tegen betaling van alle reeds geleverde producten.

  De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van registratie van de bestelling, afhankelijk van beschikbaarheid. De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van de aangegeven prijs voor het gekozen product.

  Verzendkosten worden afzonderlijk vermeld in het besteloverzicht en moeten ook worden betaald op het moment van bestelling. In de orderbevestiging is het totale bedrag de definitieve prijs, inclusief alle inbegrepen belastingen en toeslagen.

  Elke bestelling die wordt afgeleverd buiten België kan onderworpen zijn aan belastingen en / of douanerechten die worden opgelegd wanneer de bestelling zijn bestemming bereikt. Dit is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant en is zijn eigen verantwoordelijkheid.

  Artikel 6 - LEVERING

  Het BUBBLY-assortiment is verkrijgbaar in België en Frankrijk. BUBBLY levert momenteel niet buiten de Europese Unie. Leveringsdetails (land / prijs / tijd) zijn beschikbaar onder de FAQ-sectie van de Site. De levering is gratis.

  De klant aanvaardt levering / verzending door externe transportbedrijven / bezorgpartners van BUBBLY. Alle kosten / belastingen / formaliteiten van vervoer of levering zoals hervat tijdens het aankoopproces, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant.

  Leveringen worden alleen gedaan volgens de beschikbaarheid van de producten, in volgorde van aankomst van de bestellingen. Bezorgtijden zijn slechts indicatief en houden zich niet bezig met BUBBLY. Levertijden kunnen worden vertraagd door onafhankelijke of externe factoren (licenties / administratieve machtigingen / douanerechten enz.). In ieder geval is BUBBLY op geen enkele manier verantwoordelijk voor het transport / afleveren van producten dat op eigen risico van de klant is, evenals voor enig defect of mogelijke vertraging in dit opzicht.

  Bovendien weigert BUBBLY alle verantwoordelijkheid voor de vertraging of niet-levering in geval van overmacht of een gebeurtenis buiten haar macht, waardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk of duurder wordt geheel of gedeeltelijk, of in geval van derden, zoals leveranciers (onderaannemers, agenten en vertegenwoordigers), of bij gebrek hieraan, voor de Klant om zijn verbintenissen na te komen. Voorbeelden van overmacht zijn gebeurtenissen waarover de partijen geen controle hebben, zoals oorlogen, rellen, branden, stakingen, waaronder transportdiensten, ongelukken en de onmogelijkheid om te worden bevoorraad.

  Artikel 7 – BETALINGSVOORWAARDEN

  Betaling van aankopen kan online worden gedaan met een creditcard (Visa, Mastercard, AMEX). De prijs is volledig betaalbaar in één betaling aan de bestelling.

  De validatie van de bestelling wordt uitgevoerd zodra de incassomachtiging is verzonden door de verificatie en validatie van de betalingsinstantie. Op dit punt ontvangt de klant per e-mail een bevestiging van ontvangst van de betaling van de prijs.

  Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de bankgegevens te garanderen, wordt deze gecodeerd met SSL ("Secure Socket Layer") en wordt nooit onversleuteld via internet.

  BUBBLY behoudt zich het recht voor om het beheer van de bestelling op te schorten in geval van weigering van een betalingsbevel met een creditcard van de geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling. Indien nodig kan hij de verkoop als ongeldig beschouwen.

  Er wordt een elektronische factuur opgesteld voor elke bestelling op het moment van betaling. Als de klant een papieren factuur wenst te ontvangen, moet dit worden aangegeven via het contactformulier https://www.bubbly-contact.fr/ of per e-mail op het adres info@bubbly-contact.fr.

  Artikel 8 – Verantwoordelijkheid

  Door de bestelling voort te zetten, bevestigt de klant dat hij in het bezit is van een geldig recept voor de contactlenzen die hij bestelt en dat de op de site gekozen parameters voldoen aan deze vereiste; In ieder geval kan BUBBLY geen verantwoordelijkheid nemen voor de tolerantie van het product en de mogelijke gevolgen ervan.

  BUBBLY-producten worden geleverd in de originele verpakking van de fabrikant. De kwaliteit en effectiviteit van de geleverde producten worden aangegeven in de CE-informatie van de fabrikant, geacht volledig bekend te zijn en aanvaard door de klant. De klant gaat akkoord met het zorgvuldig lezen van de instructies en gebruiksvoorwaarden voorafgaand aan het gebruik van de producten.

  De producten aangeboden door BUBBLY voldoen aan de geldende Europese en Belgische regelgeving en voldoen aan de eisen voor veiligheid en hygiëne. BUBBLY kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor zover het zijn diensten heeft uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van dit reglement. In elk geval kon de verantwoordelijkheid van BUBBLY niet worden aangewend in de hypothese dat deze producten uitzonderlijk niet zouden voldoen aan een wettelijke of reglementaire vereiste van het land waar ze zouden worden geleverd.

  BUBBLY is niet verantwoordelijk voor eventuele technische of andere gebreken in de verpakte producten of onjuiste verklaringen in de algemene voorwaarden van de fabrikant. BUBBLY is niet verantwoordelijk in geval van wanbetaling vanwege een gebrek aan professionele ondersteuning of een nalatige toepassing van instructies, evenals onoplettendheid of nalatigheid, onderhoud of andere, of degradatie, opzettelijk of niet.

  De klant geeft BUBBLY expliciet vrij van elke aansprakelijkheid met betrekking tot materiële schade die verband houdt met het gebruik van de verkochte producten, alsmede voor enige indirecte schade die met name te wijten is aan het verlies van winst, productie, activiteiten, klanten. , schade aan het beeld, etc.

  Elke claim met betrekking tot de non-conformiteit van de levering of een zichtbaar defect van het bestelde product moet schriftelijk worden verzonden, onmiddellijk en onverwijld op het moment van levering:

  • via het contactformulier op de Site https://bubbly-contact.fr/pages/contact
  • per post naar het adres info@bubbly-contact.fr

  • per aangetekend schrijven geadresseerd aan BUBBLY.

  De klant moet de foto-informatie van het (de) defect (en) die zichtbaar is (zijn) van het bestelde product, verplicht bij zijn schriftelijke communicatie voegen. Bij ontstentenis van deze schriftelijke communicatie wordt de claim als ongeldig beschouwd.


  Vanwege de aard van de producten en om voor de hand liggende redenen van hygiëne, is het retourneren van producten niet toegestaan, behalve in het geval van voorafgaande schriftelijke acceptatie van BUBBLY. In ieder geval kan de terugbetaling niet plaatsvinden als de originele verpakking is gebruikt en / of beschadigd en / of het product is gebruikt. Retourzendingkosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


  BUBBLY beoordeelt de vorderingen van geval tot geval en te goeder trouw, en tracht de best passende oplossing voor de Klant te vinden in overeenstemming met zijn claim en binnen de grenzen van deze Voorwaarden. In ieder geval blijft de klant in geval van klacht gehouden zijn betalingsverplichtingen na te leven.

  Artikel 9 – INTELLECTUELE EIGENDOM

  De Site en al haar componenten (inclusief handelsmerken, logo's, grafische afbeeldingen, foto's, video's, teksten, enz.), Evenals elk document, elke bundel, elke toegepaste methodologie en enige gerelateerde computercode, vormen de exclusieve eigendom van BUBBLY. Deze zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en kunnen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BUBBLY. In het bijzonder kan de Klant geen aanspraak maken op rechten op de computerprogramma's en databases die door BUBBLY worden gebruikt in verband met de uitvoering van het Contract. Ervan uitgaande dat bepaalde elementen, documenten of werken van welke aard dan ook door BUBBLY ter beschikking van de Cliënt worden gesteld, blijven deze het exclusieve eigendom van BUBBLY en mogen ze niet worden gereproduceerd, in welke vorm of op wat voor manier dan ook, bij gebreke hiervan. voorafgaande schriftelijke toestemming van BUBBLY.

  Artikel 10  – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

  Deze Voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

  De rechtbanken en tribunalen van het arrondissement Brussel zijn als enige bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden.